Notera att ERC har ett nytt program (2024 Work Programme) som bland annat påverkar hur ansökningar bedöms. Den 20 september 2023 arrangerar ERC ett webbinarium om utlysningarna och det nya programmet.

När du ska söka EU-medel ta gärna hjälp från universitetets forskningsstöd, se faktarutan nedan.

Uppdatering den 19 oktober 2023: Nya ansökningstider för Starting Grant respektive Synergy Grant

 

Starting Grant

Starting Grant riktar sig till dig som är i början av din karriär och som har avlagt doktorsexamen för 2–7 år sedan. Ansökan senast den 24 oktober 2023.

Synergy Grant

Synergy Grant riktar sig till grupper om 2–4 forskare som gemensamt tar sig an ett forskningsprojekt. Ansökan senast 8 november 2023.

Consolidator Grant

Consolidator Grant riktar sig till forskare som har en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare, 7–12 år efter avlagd doktorsexamen. Ansökan senast den 12 december 2023.

Advanced Grant

Utlysningen riktar sig till dig som är en etablerad forskare. Ansökan senast den 29 augusti 2024.

Proof of Concept

För dig som redan fått pengar från ERC finns möjlighet att söka ytterligare bidrag inom Proof of Concept-utlysningen. Ansökan senast 14 mars 2024 respektive 17 september 2024. Det finns också en motsvarande utlysning inom det förra programmet med sista ansökan den 21 september 2023.