Professor Karsten Buschard får Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250 000 kronor för Framstående barndiabetesforskning i Norden. 

Daniel Espes, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, får 2021 års Johnny Ludvigsson-pris för Yngre barndiabetesforskare i Sverige. Han får priset om 50 000 kronor för sina högkvalitativa vetenskapliga artiklar samt sina kliniska studier som syftar till att bota typ 1-diabetes med cellterapi och cellregenerativa läkemedel. Forskning som Barndiabetesfondens priskommitté bedömer har stor potential för att bota typ 1-diabetes i framtiden. 

– Det är en stor ära och otroligt kul för mig som fokuserar mitt arbete på typ 1-diabetesforskning att vinna det här priset. Den här typen av uppmuntran känns oerhört hedrande och förhoppningsvis kan priset i sig även väcka intresset för diabetesforskning hos fler personer, säger Daniel Espes. 

Priskommitténs motivering lyder: 

”Daniel Espes (DE), verksam vid Uppsala universitet, redovisar 42 högkvalitativa vetenskapliga artiklar som spänner över många områden, till exempel transplantation av pankreasöar, immunologiska markörer samt imaging av beta-cells massan. DE bedriver för närvarande bland annat kliniska studier som syftar till att bota typ 1-diabetes medelst cellterapi och cellregenerativa farmaka, forskning som har stor potential att i framtiden erbjuda bot vid typ 1-diabetes.”