Kan du berätta vad Marie Skłodowska-Curie Actions handlar om?

– Programmet, som vi brukar förkorta MSCA, vill stötta unga forskares utbildning, utveckling och mobilitet och uppmuntra till en karriär inom forskning i Europa. Att få gå en internationell doktorandskola eller göra en postdoc i ett annat land och få erfarenhet av forskning i annat land, gärna inom olika sektorer.

Ni anordnar två digitala evenemang, den 6 maj respektive 16-17 juni. Vilka är målgrupperna?

– Informationsmötet den 6 maj är för etablerade forskare vid Uppsala universitet som vill söka anslag inom utlysningen MSCA Doctoral Networks, tidigare Innovative Training Networks (ITN). I och med att EU lanserar sitt nya forsknings- och innovationsprogram i år så byter även utlysningarna namn.

– Den 16-17 juni håller vi workshop under två förmiddagar för sökanden till årets utlysning inom MSCA Postdoctoral Fellowships. Den riktar sig dels till forskare vid UU som vill få hit en postdoc från ett annat land under två år, dels till disputerade unga forskare som vill komma till Uppsala universitet för att genomföra ett projekt. Ofta är dessa två kategorier redan i kontakt med varandra och söker medel tillsammans. Den 16 juni välkomnar vi även sökanden som är utgående från UU.

När är dead-lines för dessa utlysningar?

– De är inte helt satta ännu. Men troligen kommer det att vara 15 september för postdoctoral fellows och i november för doctoral networks.

Du har tidigare hjälpt forskare med ansökningar inom MSCA, vad är viktigt att tänka på inom dessa utlysningar?

– Det är så otroligt viktigt att börja i tid och att läsa ansökningsguiden från EU, den ska följas i detalj. Allting som efterfrågas ska vara med, annars har man ingen chans. Men sedan finns ju vi på forskningsstödsenheterna och hjälper till att tolka information och granska ansökningar.

– Forskningsprojektet ska också ha en väldigt bra idé, och även vad vi brukar benämna impact, det vill säga att det ska ha en nytta för exempelvis samhället eller forskningsvärlden. Men en sak som är lite speciell för MSCA-utlysningarna är att det är väldigt mycket fokus på den unga forskarens utbildning och utveckling. Fokus ligger inte bara på projekt utan på vad exempelvis den mottagande forskaren ska göra för att utbilda och utveckla de unga forskarna till väldigt konkurrenskraftiga forskare. Det är oerhört prestigefyllda anslag så har man väl fått ett sådant har man det med sig hela sin karriär som en riktig kvalitetsstämpel.

Informationsträffar om årets utlysningar inom Marie Skłodowska-Curie Actions:

MSCA-utlysningarna är öppna för sökanden från alla discipliner och forskningsstödsrepresentanter från alla vetenskapsområden kommer att vara med vid båda evenemangen:

6 maj via Zoom, informationsmöte för de som är intresserade av att söka i årets utlysning för MSCA Doctoral Networks

16-17 juni via Zoom, två halvdagar med workshop för sökanden till årets utlysning för MSCA Postdoctoral Fellowships