Bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond

Fonden stödjer utgivandet av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet och tjänstemän vid universitets vetenskapliga institutioner Ansökningar skickas till Annika Windahl Pontén, senast 1 april 2020..

Bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier

Ansökningar skickas till Annika Windahl Pontén, senast 1 april 2020.

Allmänt om bidragen

Bidragen ges normalt endast till en del av kostnaden samt utgår endast som förhandsstöd och utgår inte till doktorsavhandlingar.
Här kan du läsa mer om tryckningsbidragen.

Frågor? 
Kontakta sekreteraren Annika Windahl Pontén