UU Innovations mentorprogram riktar sig till forskare och doktorander på Uppsala universitet som börjat ta steg för att utveckla en idé eller ett forskningsresultat mot bredare användning. Varje deltagare matchas med en erfaren mentor som är verksam utanför akademin. Mentorn delar med sig av sin kunskap och sina kontakter och blir ett extra bollplank på vägen framåt.

Målet är att deltagarna ska få nya perspektiv och kunskaper samt ett nätverk utanför akademin som bidrar till att utveckla deras innovationsprojekt.

För forskare och idéer från alla vetenskapsområden

UU Innovations mentorprogram är för tredjeårsdoktorander till professorer, inom alla ämnesområden. Programmet passar både dig som vill komma igång med att utveckla en idé baserad på din forskning och dig som kommit en bit på vägen med ditt innovationsprojekt.

Möts sex gånger från september till maj

UU Innovations mentorprogram har två programstarter per år, vår och höst. Nästa programomgång startar i september 2023 och avslutas i maj 2024. Under denna period träffar du din mentor vid minst sex tillfällen enligt en plan som ni själva kommer överens om. Parallellt får du coachning och stöd av UU Innovations rådgivare, exempelvis inom finansiering och immaterialrätt – ett stöd som löper på även efter mentorprogrammets slut.