Mentorn handplockas för att passa just dig. Tillsammans undersöker ni vilka möjligheter till nyttiggörande som kan finnas i din forskning. Genom personligt mentorskap, föreläsningar och workshops får du möjlighet att öka dina kunskaper om kommersialisering och kommunikation samt bredda ditt nätverk både inom och utanför akademin. Mentorprogrammet är öppet för alla doktorander och forskare på Uppsala universitet – oavsett forskningsområde.

Sök senast 15 oktober på www.uuinnovation.uu.se/mentor4research där du också hittar mer information.

För frågor välkommen att kontakta Nils Forslund på Uppsala universitet Innovation.