I juni kommer årets mottagare av innovationspriset Hjärnäpplet att presenteras.

För att nominera en person till innovationspriset Hjärnäpplet behöver du ge en motivering som inkluderar en bakgrundsbeskrivning, en beskrivning av hur kunskapsöverföringen har skett (t.ex forskningssamarbete med extern organisation, konsultuppdrag, start av nytt bolag, etc.) samt vilken innovation (alt. vilka innovationer) arbetet gett upphov till.

Formulär för att nominera till Hjärnäpplet. 

Mer information

Mer om Hjärnäpplet på medarbetarportalen.
Kontakt: Jonas Åström, chef för UU Innovation, jonas.astrom@uuinnovation.uu.se.