Forskare ges möjligheten att tillsammans med företag, offentliga eller idéburna verksamheter ansöka om upp till 300 000 kronor för att inleda ett samarbete kring frågeställningar av gemensamt intresse och som har potential att skapa stor samhällsnytta.

Förbered en ansökan inför höstens ansökningsomgång

Höstens ansökningsomgång inom verifiering för samverkan, VFS, är öppen. Ansökan görs alltid i samråd med en samverkansledare på UU Samverkan och har två stopptider - en för utkast på din ansökan och en för komplett ansökan. Om du är intresserad av att ansöka i höst behöver du ta kontakt med UU Samverkan i god tid innan den första stopptiden som infaller den 29 oktober 2021.

Du kan också vända dig till UU Samverkan med allmänna frågor kring VFS eller om du har funderingar eller behöver annat stöd för samverkan med externa parter.

Informationsmöten om utlysningen

UU Samverkan bjuder in till två informationsmöten som inleds med en kort dragning av vad VFS är och hur det fungerar och sedan blir det en längre frågestund. Ingen föranmälan krävs.

Läs mer om vad som gäller för VFS, kontaktpersoner och om tidigare finansierade projekt.