Åtta campus vid Uppsala universitet deltar i dagsläget i satsningen ”cykelvänlig arbetsplats”, som administreras inom ramen för Uppsala klimatprotokoll. Det är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samarbetar för att nå Uppsalas klimatmål, med ett arbetssätt inspirerat av FN:s klimatkonvention.

Anna Sandström, miljösamordnare vid universitetsförvaltningen, leder arbetet med cykelvänlig arbetsplats vid universitetet.

– Det pågår byggnationer i samarbete med fastighetsägarna som ska underlätta för cyklister, till exempel planeras flera cykelhus där studenter och anställda kan låsa in sin cykel under dagtid. Det första huset är redan klart och finns vid Ekonomikum, vilket närmast kommer att följas av ett vid Evolutionsbiologiskt centrum och vidare byggen på andra campus. Det kommer även att uppföras tak över redan befintliga cykelställ vid bland annat Blåsenhus.

En utökad satsning

Peter Götlind, intendent vid Ekonomikum, driver projektet inom vilket det nya cykelhuset byggdes och öppnades alldeles nyligen.

– Responsen har varit positiv och ett antal platser är redan uthyrda. Studenter och anställda erbjuds plats på samma villkor och vi hoppas att ännu fler kommer att välja cykeln till arbetet när det nu går att parkera både väderskyddat och inlåst.

Det nybyggda cykelhuset vid Ekonomikum. Foto: Johan Ahlenius.

Det ursprungligen lokala projektet startades redan 2014 med ambitionen att kunna erbjuda en säkrare cykelparkering för personal och studenter vid Ekonomikum.

– Idag har det utvecklats till ett större samarbete med fastighetsägaren Akademiska hus, där liknande byggnader kommer att resas vid fler campusområden och nästa hus i raden är ju redan under uppförande vid Evolutionsbiologiskt centrum, säger Peter Götlind.

Lätt att göra rätt

För att en arbetsplats ska vara bra på att främja en mer hållbar fysisk miljö bör det till att börja med finnas bra grundförutsättningar. Anna Sandström förklarar att det till exempel kan handla om att redan i ett tidigt skede, tillsammans med bland andra fastighetsägare, se till att utforma arbetsplatsen för ett hållbart beteende.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Att kunna cykla till sin arbetsplats, att det finns tillgängliga parkeringar med väderskydd och att ha möjlighet att kunna sortera avfall, fylla på sin medhavda vattenflaska, med mera. Även stöldskyddsaspekten är såklart väldigt viktig.

Hänsyn måste självklart fortsätta att tas till de som verkligen inte har möjlighet att promenera, cykla eller ta bussen, men förhoppningen är att till exempel bilparkeringar i framtiden oftare får ge större plats åt cykelfrämjande insatser.

– Man har till exempel redan flyttat bilplatser längre från, och cykelparkeringar närmare, entrén vid det nya Ångströmlaboratoriet. Det är just en sådan främjande insats som underlättar för personal och studenter att resa hållbart som vi hoppas att vi får se mer av, säger Anna Sandström.

En knuff i rätt riktning

I en nyhetsartikel i UNT tidigare i höstas intervjuades bland andra Harris Stamatopoulos vid UU Samverkan angående att Uppsala universitet genomför insatser för att få fler att välja cykel och kollektivtrafik. Begrepp som ”nudging” nämndes som verktyg för att ändra eller påverka människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.

– ”Nudging”, som på svenska ungefär innebär ”en liten knuff i rätt riktning”, kan till exempel handla om att göra det lättare att följa en regel eller att agera mer hälsosamt och hållbart. Den forskning som finns om ”nudging” är ganska ny, men inom det här projektet jobbar vi med att bygga upp en databas av ”nudges” som har påverkat individers val i samband med transporter. Vi kommer snart att ha en hel del forskningsmaterial om ”nudging”, säger Harris Stamatopoulos.

Pågående informationskampanj

Annika Björklund och Malin Gustafsson Nyqvist vid universitetsförvaltningen jobbar med gemensam service i Segerstedthuset och har samordnat information som tidigare i höst skickats ut till universitetets olika campus. Informationen om cykelvänlig arbetsplats finns både i tryckt form och digitalt på informationsskärmar.

– Jag är stolt över att vi på Uppsala universitet tar denna fråga på allvar och att vi har engagerade medarbetare som sprider information om vad som är viktigt att tänka på när man cyklar, säger Annika Björklund.

De jobbar även på en mindre vintersatsning för anställda och studenter för att fortsätta uppmuntra till cykling.

– Vi satsar på att få fler att synas i mörkret genom att bland annat dela ut reflexer. Utöver detta jobbar vi även med en hälsobingo med cykelfokus, som främst riktar sig mot studenter denna gång, säger Malin Gustafsson Nyqvist.