Läget gällande smittspridningen

Den 8 oktober kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1106 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  •  835 studenter (+3)
  •  271 anställda (+1)
    •  (Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.)