Den 5 november (v 45) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 192 bekräftade fall av covid-19 sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 177 studenter (varav 2 på Gotland) – en ökning med 27 fall under senaste veckan.
  • 6 doktorander – ingen ökning senaste veckan.
  • anställda – en ökning med 5 fall under senaste veckan. Förmodligen är mörkertalet för gruppen anställda stort. På den här webbsidan hittar du blankett för sådan egenrapportering. Viktig att fylla i för smittspårningen.

De 177 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 92(+13) konstaterade fall
  • Med/Farm – 65 (+9) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 20 (+5) konstaterade fall

Fördelningen av dessa konstaterade fall är fortfarande relativt jämnt fördelade över Uppsala universitets olika campusområden.

Samtliga 192 konstaterade fall kan kopplas till 127 olika kurser och program (olika terminer) samt vid åtta institutioner vid universitetet.16 av dessa kurser/program har fler än två bekräftade fall.

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till onlinestudier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

En ökning av antalet fall i Region Uppsala/Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala under v.42 – 504 st,  v.43 – 347 st och v.44 – 880 st. Det visar en tydlig negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Uppsalaregionen.

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland  under v.42 – 14 st, v.43 – 33 st och v.44 – 68 st. Det visar även här en tydlig negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Region Gotland.
Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa – testa inte

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Fortfarande gäller de tidigare råden för att minska spriddspridning av covid-19.