Idag, den 30 oktober, (v 44) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 160 st bekräftade fall av covid-19 sedan terminsstart.

 Av dessa är:

De 150 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 79 (+14) konstaterade fall
  • Med/Farm – 56 (+7) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 15 (+5) konstaterade fall

Fördelningen av dessa konstaterade fall är relativt jämnt fördelade över Uppsala universitets olika campusområden och det finns fortfarande inga indikationer på att smittan sprids via universitetets verksamhet.

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa  – testa inte

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning. 

Fortfarande gäller de tidigare råden för att minska spriddspridning av covid-19.