– Trots höga siffror vet vi att mörkertalet kring redovisade siffror är större än tidigare i pandemin. Vi bedömer att detta till del beror på förändrade rutiner för när och hur enskilda individer skall testa sig, säger Uppsala universitets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Antigentester används i mycket större utsträckning för att självdiagonsera förekomsten av konstaterad smitta, helt i linje med gällande rekommendationer.

– Trots ett högt mörkertal kommer vi att fortsätta med egenrapporter fram tills regeringen kommer med nya rekommendationer. Regeringen har flaggat för en kommande revidering av gällande rekommendationer sker i vecka 6. Därför ber vi att studenter och medarbetare som bekräftas som smittade via antigentest eller PCRtest fortsätter att egenrapportera till myndigheten.

Rapportera om du har diagnostiserats för covid-19 och ge därigenom universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för smitta.