Uppsala universitet har daglig kontakt med smittskyddsenheten vid Region Uppsala. 

19 nya fall har rapporterats under den senaste veckan (fram till 2020-10-23) Läget i Region Uppsala är fortfarande allvarligt men trenden är att antal fall minskar något. Vid Region Gotland är läget stabilt och trenden nedåtgående.