Parterna är trygga med beslutet utifrån rådande läge. Detta innebär också att den centrala Coronagruppen läggs vilande och att detta således utgör den sista rapporten som utges. Vid behov kommer samverkan och rapportering att återupptas både internt och externt.

- Vi vill passa på att tacka hela verksamheten för ett fantastiskt, om än i många delar utmanade, arbete. Vi hoppas att det stabila läget består och att behovet av ytterligare samverkan uteblir, säger Uppsala universitets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Läget gällande smittspridningen

Den 22 oktober kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1117 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 842 studenter (+1)
  • 275 anställda (+/-0)
    • Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.