Efter den inledande smittspridningen på läkarutbildningen respektive juristprogrammet har fallen fördelat sig jämt över universitetets utbildningsprogram och kurser. Vid uppkomst av smitta görs en bedömning av smittskyddsenheten vid Region Uppsala/Gotland och som rutin, efter kontakt med smittskyddsenheten, så läggs undervisningen om, till on-line under två veckor.

Universitetet har dagliga avstämningar med smittskyddsenheten vid Region Uppsala och flera gånger i veckan med Region Gotland. Smittskyddsenheten är tydlig med att det primärt inte är på campus eller i undervisningssituationerna som smittan sprids. Istället är det är främst utanför universitetet som smitta sker och i miljöer där det är trängsel, exempelvis på fik, AW och privata fester.

Läget i Region Uppsala är allvarligt med ett ökat antal smittade och ökat antal svårt sjuka. Det finns därför all anledning att påminna om folkhälsomyndighetens restriktioner: Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd, tvätta händerna, om möjligt arbeta hemifrån (stäm av med respektive chef), om möjligt undvik kollektivtrafik.

Läs gärna rektors blogg 

Håll dig uppdaterad på folkhälsomyndighetens webbplats 

Coronainformationen på medarbetarportalen