Det säger coronasamordnare, säkerhetschefen  Fredrik Blomqvist vid Uppsala universitet.

– Återigen ser vi en ökad smittspridning bland studenter och den här gången handlar det inte om enskilda utspridda fall, utan om studentgrupper som troligtvis blivit smittade genom att de träffats för gruppstudier.

Universitetet har en tät samverkan med smittskyddet i Uppsala län och enligt Fredrik Blomqvist, så levererar de både ris och ros till universitetet gällande smittspridningen. På plussidan hamnar våra tentamenssalar, där smittspårare vid smittskyddsenheten bedömer risken för att bli smittad vid en salstenta som liten. 

– En av deras smittspårare, utbildad läkare men även student, har kontrollerat en av våra salstentamenslokaler genom att genomföra egen tenta i en av salarna. Omdömet och återkopplingen är mycket god och vederbörande anser att lokalen och processen är väl genomarbetad utifrån ett smittskyddsperspektiv, säger Fredrik Blomqvist.

I nära samarbete med smittskyddsenheten kommer man nu på måndag, att diskutera Arbetsmiljöverkets krav på anmälan om särskild tillbudsrapportering. Det finns anledning att återkomma med den informationen.

Oavsett vad; de viktigaste råden är att följa de regler som nog alla känner till vid det här laget, för att minska smittspridningen  –  rekommendationer som återfinns i länkarna i slutet av denna rapport.  

Att inte glömma bort att hålla rekommenderad fysisk distans till andra utanför det egna hushållet. För det  gäller att hålla i och hålla ut, tills denna pandemi är under kontroll.

 

Den 19 februari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 558 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 455 studenter – en ökning med 10 fall, varav 2 på Campus Gotland.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 92 anställda – en ökning med 4 fall.
     

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat.
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 455 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 176 (+2) konstaterade fall
  • Med/Farm – 216 (+5) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 63 (+3) konstaterade fall

Samtliga konstaterade fall kan kopplas till 245 olika kurser och program (olika terminer). 97 program/kurser har fler än två bekräftade fall.
 

Hantera konstaterad smitta inom utbildning


Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under  v.04 – 560 st, v.05 – 560 st och v.06 – 712 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under  v.04 – 31st, v.05 – 19 st och v.06 – 27 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Antalet  vaccinerade i Uppsala län
 

Den 18 februari hade 16534 (+2583) invånare fått sin första dos av vaccinet och 7123 (+2527) av dessa har också fått sin andra dos.

Smittskyddslagen kräver:


Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa – testa inte
 

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Läs också rektorsbeslut gällande råd för att minska smittspridning.