I föregående vecka rapporterades 10 konstaterade fall av covid-19, fördelat på 6 studenter och 4 anställda.

– I övrigt har denna vecka inneburit något av ett trendbrott, då det inte inkommit några coronarelaterade frågor eller funderingar till säkerhetsavdelningen. Vi ser det som ett tecken på att det råder ett lugn inom myndigheten gällande coronaläget, säger säkerhetschef Fredrik Blomqvist. 

Nästa vecka genomför Campus Gotland en riktad insats för att öka vaccinationstäckningen bland studenter och medarbetare vid campus. Den 21 oktober kommer Gotlands mobila vaccinationsteam att stationeras utanför Almedalsbibliotekets entré. Ingen tidsbokning behövs utan det är ”drop-in” på plats.
Mer information på webbplatsen för Campus Gotland.
Vid förra erbjudandet om vaccinering fick 69 individer sin vaccination på detta sätt.

Läget gällande smittspridningen

Den 15 oktober kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1116 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 841 studenter (+6)
  • 275 anställda (+4)
    • Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.