I föregående vecka rapporteras 23 konstaterade fall av covid-19, som fördelas på åtta studenter och 15 anställda.
Veckan har annars till stor del präglats av att de sista restriktionerna släpptes den 29 september. 

Läget gällande smittspridningen
 

Den 1 oktober kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 1102 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan förra höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  •  832 studenter (+8)
  •  270 anställda (+15)
    •  (Från och med HT 2021 har statistiken för doktorandgruppen införlivats i statistiken för anställda.)