Uppsala universitetet backar 20 placeringar i Times Higher Education World University Ranking 2022 (THE-rankningen) till plats 131.  Även Lunds universitet och Karolinska institutet backar.

THE-rankningen består av fem huvudindikatorer och en första analys visar att i huvudsak beror placeringstappet på citeringsindikatorn. Citeringsindikatorn mäter antalet citeringar i förhållande till antalet publiceringar med hänsyn taget till ämne och publiceringsår. Även inom citeringsindikatorn i QS rankningen som släpptes i juni 2021 tappade universitetet placeringar. Exakt hur dessa rankninginstitut mäter sina citeringsindikatorer är dock inte helt transparent.

Däremot är Leidenrankningen mer transparent och Uppsala universitet tappar i olika citeringsindikatorer i Leidenrankningen:

  • genomsnittlig ämnesnormerad citeringsgrad per publikation
  • universitetets andel av publikationer som tillhör de 10 procent mest frekvent citerade inom respektive ämne.

Uppsala tappar mer

Även Lunds universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Göteborgs universitet tappar poäng inom citeringsindikatorn i THE-rankningen, men deras tapp är mindre än Uppsala universitets.

Sammantaget tyder det här på att Uppsala universitets tapp inom citeringsindikatorn i THE-rankningen inte enbart kan förklaras med rankninginstitutets mätmetoder utan det tyder på att universitetet har haft en sämre utveckling jämfört med vissa andra lärosäten. Olika aspekter såsom mätperiod spelar förstås också in för resultatet. Inom årets THE-rankning mäts citeringar 2016-2021 avseende publiceringar 2016-2020.