Du ska vara disputerad och ha en anställning vid Uppsala universitet, samt ha intresse att åta dig uppdraget som föreståndare på 50 procent.

För mer information om uppdraget kontakta Pernilla Åsenlöf, prodekan för medicinska fakulteten och ordförande i styrelsen för Centrum för forskning om funktionshinder senast den 9 juni 2023.

Kontakt

Pernilla Åsenlöf: pernilla.asenlof@neuro.uu.se, 018-471 47 68.