– Det är ett spännande och fantastiskt lärosäte tycker jag, men jag är också lite partisk, säger hon med ett skratt.

Veckorna efter semestern har Caroline Sjöberg ägnat åt att förbereda sig för sitt nya uppdrag, samtidigt som hon jobbat sina sista veckor som universitetsdirektör vid Umeå universitet.
– Jag har fått en hel del material från planeringsavdelningen. Jag var också med på det utökade ledningsrådets internat i Sigtuna i augusti. Det var väldigt givande att få träffas och diskutera kommande utmaningar och möjligheter med mina nya ledningskolleger. Så det var en alldeles utmärkt introduktion.

Återvänder till Uppsala universitet

Det har gått några år sedan Caroline Sjöberg var personalchef vid Uppsala universitet år 2001–2003. Nu ser hon fram emot att komma tillbaka.
– Det var ett av skälen till att jag var intresserad av tjänsten som universitetsdirektör. Även om säkert mycket har ändrats på den tid jag har varit borta så ska det bli väldigt roligt att återknyta kontakten med Uppsala.

Sedan tiden vid Uppsala universitet har Caroline Sjöberg stannat inom högskolesektorn, på Sveriges lantbruksuniversitet, på Verket för högskoleservice och nu senast som universitetsdirektör vid Umeå universitet. När hon nu flyttat till Uppsala har hon samma yrkesroll men mycket nytt att sätta sig in i.
– Uppsala universitet är större än Umeå universitet och alla lärosäten har ju sin specifika prägel och fungerar olika. Men samtidigt finns det mycket som är likadant. Vi lever i samma värld, med de frågeställningar och utmaningar som finns för Högskolesverige. Så jag tror att jag kommer att känna igen mig, samtidigt som det kommer att vara mycket nytt och spännande.

Hur skulle du beskriva din ledarstil?
– Jag hoppas att jag är en tydlig men också en lyssnande person. Det tror jag är en väldigt viktig kombination. Det ser jag också gärna hos mina egna chefer, det vill säga att de kan ha en tydlig inriktning och vision vart de vill, samtidigt som de kan vara lyhörda och ta in vad andra tycker och väga in det i beslutsprocessen. Kommunikation är såklart jätteviktigt och någonting jag tror vi alla ständigt jobbar med att förbättra.

Är det något särskilt som du vill åstadkomma vid Uppsala universitet?
– Det är alldeles för tidigt att svara på. Jag fick en del information på lednings-internatet om sådant som de omkring mig tycker är viktigt att ta tag i. Det finns en massa spännande utmaningar, men hur man ska gripa sig an dem och i vilken ordning, det får jag känna in först. Och jag har ju ännu många kvar att träffa så jag skulle nog vilja ha lite bredare underlag innan jag kastar mig ut i att svara på den frågan.

En sak är säker, Caroline Sjöberg har en gedigen erfarenhet och känner sig hemma i universitetsvärlden.– Det är en spännande verksamhet där det hela tiden händer saker och där jag känner att jag trivs väldigt bra.