Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter och snart även lånekort. Du som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskort, läs mer om hur du får ett här. Första gången du vill låna måste ditt kort aktiveras manuellt i bibliotekets informationsdisk.

Även övriga låntagare, allmänheten och studerande/forskare vid annat lärosäte, måste byta ut sitt gamla lånekort. Det kommer att finnas ett särskilt lånekort som gäller endast för denna kategori låntagare.

Välkommen att byta ut ditt lånekort från den 15 januari!