Vid en hård Brexit så har regeringen lagt fram ett förslag till regelverk med övergångsregler. Övergångsreglerna innebär att ingen brittisk medborgare behöver resa ut ur Sverige, utan kan söka nya tillstånd medan de fortsätter att bo och arbeta här. Läs gärna mer om Brexit på Migrationsverkets hemsida.

Brittiska medborgaren redan anställd

Efter den 29 mars kommer man som brittisk medborgare behöva ansöka om uppehållstillstånd, enligt övergångsreglerna kommer inga brittiska medborgare behöva resa ut ur Sverige utan kan söka nytt tillstånd och fortsätta att bo och jobba i Sverige.

Börjar sin anställning efter 29 mars

De brittiska medborgare som anställs vid universitetet med startdatum efter den 29 mars kommer att behöva söka arbets-/uppehållstillstånd. Hur det kommer att gå till är i dagsläget oklart, vi återkommer med mer information så snart vi kan.

Har ni frågor på detta är ni välkomna att kontakta ifss@uadm.uu.se