Boenden kan endast disponeras av anställda vid Uppsala universitet med anställningsort Uppsala i sitt anställningsavtal i samband med tillfällig tjänsteresa till Campus Gotland.

Prioriterad är undervisande personal som har inplanerade kurser eller föreläsningar. Boendet får även nyttjas av övrig personal som har samarbeten med verksamma på Campus Gotland. Ett boende kan bokas en vecka i taget.

Mer information finns i medarbetarportalen.