Gästforskarplaceringen är en del i samarbetet mellan Centrum för genusvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Syftet är att utveckla en forskningsrapport/vetenskaplig publikation, ansökan om forskningsfinansiering eller forskarutbildningskurs med relevans för genusvetenskap/genusforskning och aktuell tvärdisciplin om vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Villkor

  • Du ska vara forskarutbildad och anställd vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
  • Ditt arbete ska ha inriktning mot genusforskning/genusfrågor.

Anmäl ditt intresse

Din anmälan ska innehålla:

  • ett personligt brev med en motivering varför du ska få placeringen
  • en plan för din aktivitet under placeringen
  • ett kort CV inklusive max fem relevanta publikationer
  • två referenser med kontaktuppgifter.

Skicka din anmälan till joelin.quigley_berg@gender.uu.se senast den 15 januari 2023.