Av de belönade ansökningarna märks bland andra:

  • Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) som får 40 000 konor för att fortsätta erbjuda stadsvandringar under 2020 till platser i Uppsala som har anknytning till rasism och antirasism.
  • Studentföreningen Feministiska Samhällsstudenter Uppsala (FEMSAM) som får 32 700 kronor för att planera och genomföra två utbildningar för sina medlemmar samt medlemmar i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala.
  • ”The Pronoun Project” (Katelin Markcrow och Warren Kunce) som får 31 710 kronor för att introducera märken där det framgår vad bäraren av märket har för pronomen för att bidra till en mer inkluderande och trygg studie- och arbetsmiljö avseende könsidentitet och könsuttryck.
  • Universitetsbiblioteket som får 30 000 kronor för inköp av och planerande av arrangemang kring Likavillkorsspelet, utvecklat av Lunds universitet, samt en föreläsning på temat bemötande och normkritik för samtliga medarbetare.

Läs mer om dessa och övriga projekt i ett PM om beslutet respektive bilaga med motiveringar.

Läs om hur du kan ansöka om medel för lika villkorsarbete.