Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism planerar för minnesdagen "100 år i skuggan av Statens institut för rasbiologi". Minnesdagen planeras ske den 17 februari 2022.

Arrangörerna efterfrågar nu förslag på presentationer, framträdanden och ej bindande intresseanmälan för att delta på minnesdagen utan presentation. Förslag och intresseanmälan senast den 1 december 2021. I inbjudan skriver arrangörerna:

"Vi bjuder in av rasbiologin och rasism berörda grupper, föreningar, enskilda, för medverkan med exempelvis filmvisning, dikt, duodji, presentation/föredrag, performance, utställningsföremål/affisch.

Studenter, forskare verksamma inom och utanför Uppsala universitet inbjudes att medverka/bidra.

Personer som arbetar med frågor som rör rasbiologins och rasismens konsekvenser, exempelvis inom statliga institutioner, arkiv, museer, kommuner och föreningar välkomnas att medverka/bidra."