Konferensen den 16-18 november är den andra konferensen om undervisning och lärande inom det europeiska nätverket Enlight.

Konferenskommittén tar för närvarande emot förslag på bidrag som rör temat "Mångfald och samskapande inom högre utbildning - inkluderande metoder på campus och online". Temat hänvisar till det kontinuerliga uppbyggandet av Enlight som en undervisnings- och inlärningsgemenskap med alla intressenter, inom universiteten och utanför.

Lärare från Uppsala universitet uppmuntras att lämna bidrag. Utvalda bidrag får delta i konferensen kostnadsfritt, resor och boende täcks av projektet.

Förslag till konferensen lämnas senast den 20 juni 2022.