1-31 oktober

Det är inte möjligt att beställa fjärrlån från andra bibliotek. Formuläret på bibliotekets webbplats och Libris låntagarbeställning stängs tillfälligt.

7 oktober-1 november

Visst biblioteksarbete måste pausas i nuvarande system. Det påverkar följande tjänster:

  • Begränsning av beställningar ur äldre/gamla kataloger vid Carolina Rediviva.
  • Inga inköp av nya resurser görs. Det gäller både tryckta och elektroniska resurser. Formulär på bibliotekets webbplats stängs.

28-31 oktober

Allt biblioteksarbete stoppas i nuvarande system. Följande tjänster påverkas:

  • Bibliotekets låneautomater stängs tillfälligt. Utlån sker manuellt i informationsdisk vid bemannade bibliotek. Vid obemannade bibliotek kan Fråga biblioteket, den digitala informationstjänsten, hjälpa till under ordinarie öppettider.
  • Återlämning av material görs i informationsdisk vid bemannade bibliotek eller i särskilt avsedda återlämningslådor vid obemannade bibliotek. Återlämnat material avregistreras inte förrän den 1 november.
  • Reservera eller köa på utlånat material stoppas tillfälligt.
  • Beställningar från magasin stoppas tillfälligt.

1 november

Det nya sök- och lånesystemet startas den 1 november. Det kommer att vara begränsningar hela eller delar av dagen:

  • Utlån av material är inte möjligt. I övrigt som ovan.
  • Åtkomst till söktjänsten på webbplatsen inklusive elektroniskt material kan påverkas.