Vad händer när man tittar på sin mobil innan man somnar? Hur påverkar det kroppen om vi sover dåligt eller för lite? Vad ska man göra om man inte kan somna? Kan vi ta igen förlorad sömn?

Lieve van Egmond, forskarstudent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och farmaceutisk biovetenskap h,öll i presentationen och ställde frågor som eleverna fick svara på via Mentimeter, ett interaktivt pedagogiskt verktyg för omröstningar i undervisning. Entusiasmen var hög och det blev många diskussioner i salen innan det rätta svaret visade sig och Lieve gav en grundligare förklaring till svaret.

– För mig var det också ett besök på universitetet när jag gick gymnasiet, son ledde mig in på forskning, berättar Lieve. Jag vill göra studenterna nyfikna på vad som händer här på universitetet och kanske skapa ett intresse för forskning. Sömn berör oss alla! Det är viktigt att veta hur små livsförändringar kan göra så stor påverkan på vårt sömnmönster och vår hälsa. Elevernas frågor hjälper även mig att få olika perspektiv på mitt forskningsområde. 

Varför är det så viktigt att sova ordentligt?

– Mitt största råd till ungdomar är definitivt att inte titta på mobilen innan de somnar, betonar Lieve van Egmond. Vi har tydligt sett hur dåligt man sover om man har tittat på sociala medier innan, för det ger en så stor emotionell påverkan. Genom att inte komma ner i djupsömn och därmed sova dåligt eller för lite, gör att man redan dagen efter, blir mer impulsiv, kan känna sig ledsen eller få svårt att koncentrera sig. Sömnbrist på långsikt förstör hjärnan. Ämnesomsättningen och immunförsvaret påverkas negativt och risken att utveckla hjärnsjukdomar som Alzheimer ökar markant.

Inspiration och nyfikenhet

Ett av universitetets uppdrag, förutom att utbilda och forska, är att samverka med det omgivande samhället. En viktig del är att informera om verksamheten och om nya forskningsresultat så att alla kan ta del av nyttan, bland annat genom skolbesök. En annan viktig del är att samverkan ofta kan inspirera till nya idéer inom forskning och utbildning. Dagens besök på BMC bestod av 250 stycken elever. Den första föreläsningen verkade uppskattad av eleverna som främst kom från åk 1 och 2 på Grillska gymnasiet.

– Det är roligt att göra annat än att bara vara i skolan och också att komma hit och lära sig nya saker, säger Amelia Holmgren. Jag uppskattar särskilt att vi fick vara så delaktiga och svara på frågor om vad vi själva trodde var sant eller falskt om de olika sömnmyterna. 

– Jag visste att man inte ska kolla på mobilen innan man somnar och inte köra bil när man är trött, men inte alla delar om hur sömn verkligen påverkar kroppen och hälsan, fortsätter Emelie Meijer. Det var också bra att veta att man kan ta igen sömn om man sovit dåligt en natt.

– Det här vill jag göra om, det var jätteroligt! säger Mahmoud Alrahmon, innan de lämnar salen och går mot nästa besök.

Hälsoveckan

– Hälsoveckan anordnar vi årligen på Grillska gymnasiet i Uppsala för att ge våra elever några dagar med extra hälsofokus, berättar Henning Hedman som är socialpedagog vid Grillska gymnasiet och en av initiativtagarna till besöket. Dagarna kommer att innehålla olika föreläsningar och workshops i rutiner, samhällets skyddsnät och stödfunktioner, tobak, beroende, sömn, relationer och sexualitet. 

– Vi vill att eleverna ska känna att de är viktiga och att deras hälsa är viktig. Vi tror att det finns viktiga hälsoaspekter i elevernas liv som påverkar skolan och deras välmående generellt som inte täcks in under ordinarie undervisning. Det här är ett sätt att ge dem en del av detta och även förhoppningsvis några roliga dagar som bryter mönster och skapar motivation i hela verksamheten.

– Jag hoppas att vi kan fortsätta samarbeta med Uppsala universitet kring sömn och kanske andra spännande ämnen, samt att vi får med oss något som är nyttigt för oss i skolan under sömnföreläsning, säger Henning Hedman.