Vetenskapsrådet (VR) har den 31 oktober fattat tre olika beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap respektive ny kärnteknik, för 2019. Totalt beviljar VR drygt 1,3 miljarder kronor till dessa områden fram till 2023. 

Uppsala universitet får av detta totalt över 200 miljoner till naturvetenskap och teknikvetenskap, drygt 12 miljoner till utbildningsvetenskap samt 5,6 miljoner till området ny kärnteknik.

Bland dessa märks etableringsbidrag till Robert Muscarellas "Förändringar i arters utbredning under klimatförändringar: ett integrerat tillvägagångssätt" inom ämnet ekologi, nätverksbidrag till Leif Östmans "Utbildningens offentliga roll i demokratiska hållbarhetsomställningar" inom pedagogik/didaktik och etableringsbidrag till Ali Al-adilis "Exakta fissionsutbyten för framtida nukleära energisystem" inom subatomär fysik.

VR's hela bidragslistor finns på VR's hemsida.