The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) är ett relativt nytt nationellt program för tvärvetenskaplig forskning inom AI och och autonoma system. I en aktuell utlysning får lärosätena föreslå forskningsområden eller forskningsteman som första steg i en tvåstegsprocess. I andra steget till hösten kommer tjänster som biträdande lektor inom av WASP-HS beslutade teman, att utlysas.

Torsten Svensson, vicerektor inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, har utsett en beredningsgrupp med uppdrag att föreslå upp till tre forskningsområden som universitetet kan gå in med i utlysningen. I beredningsgruppen ingår forskare som föreslagits av de sex fakulteterna inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Beredningsgruppen består av

  • Helen Melander Bowden - ordförande och kontaktperson
  • Anna Jonsson Cornell
  • Gabriele Griffin
  • Martha Middlemiss Lé Mon
  • Joakim Nivre
  • Oskar Nordström Skans

Anders Westlin, forskningssekreterare vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, är administrativt stöd till beredningsgruppen.

Beredningsgruppen ska lämna ett förslag till vicerektor Torsten Svensson senast 3 juni, utlysningen stänger 10 juni.

Läs mer

Utlysning biträdande lektor inom WASP-HS