Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har för närvarande begränsad kapacitet avseende licensförsörjning av programvara. Åtgärder är vidtagna för att öka kapaciteten på medellång sikt och i det korta perspektivet försöker UIT hantera situationen med hjälp av resurser från andra delar av avdelningen för att lösa situationen på bästa och mest effektiva sätt. Vi ber om överseende för eventuella förseningar detta kan orsaka. Vår förhoppning är att problemen ska vara lösta inom kort.

Gällande förnyat licensavtal för Wolfram Mathematica: UIT har i samverkan med enheten för upphandling och inköp på avdelningen för ekonomi och upphandling arbetat hårt för att ett nytt ramavtal ska vara på plats och signerat de närmaste dagarna. Så snart avtalet är signerat kan förnyelse genomföras och Wolfram Mathematica åter tillgängliggöras för alla användare.

För frågor kring specifika licenser eller program, kontakta itsupport@uu.se så återkopplar vi så snart vi kan.

Vänligen,

Christer Rindebratt
Stabschef
Avdelningen för universitetsgemensam IT