Logopedprogrammet vill ha kontakt med föräldrar till barn, som tillsammans med barnet vill delta i en viktig del av logopedstudenternas utbildning. Ni kan bo i Uppsala eller i någon närliggande ort.

Logopeder arbetar bland annat med barn som har en avvikande språkutveckling och svårigheter att äta. För att logopedstudenterna ska få god kunskap om barns typiska språkutveckling och sätt att äta, får studenterna under utbildningen följa och observera ett barns utveckling, genom att hälsa på hos barnet ett par gånger om året (cirka 1 timme/gång).

Deltagandet är inte förenat med några som helst krav. Barn i flerspråkiga hem är lika välkomna som barn i svensktalande hem.

Som tack för ert deltagande får ni, i slutet av studenternas utbildning, kopior på de filmer som gjorts med ert barn under observationerna.

Vill ni vara med/få mer information?

Kontakta logoped Maria Krüger Vahlquist på telefon 018-471 4741, eller maria.kruger.vahlquist@uu.se, senast 27 mars 2023.