Professor Anna Dimberg får 4,5 miljoner kronor över tre år för hennes forskning kring blodkärlen som mål för cancerterapi vid behandling av hjärntumörer hos barn. I sin forskning vill hon använda en ny strategi för att behandla gliom, den vanligaste typen av hjärntumörer hos barn.

– Genom att förändra hur blodkärlen fungerar så kan vi både hindra tumörcellerna från att vandra längs kärlen in i den normala hjärnan, och dessutom förbättra möjligheterna för immunceller att ta sig från blodbanan in i tumören.

Angelica Loskog, adjungerad professor, får 3 mijoner kronor under tre år för hennes forskning kring immunstimulerande genterapi för att stärka CAR-T-celler. Hon forskar på hur man får kroppens eget immunförsvar att attackera och döda cancerceller, det som kallas för cancerimmunterapi.

– De två spåren i min forskning börjar gå ihop på så vis att jag först kan injicera genterapin i tumören vilket gör den väldigt immunogen, inflammerad och mottaglig. Om man sedan ger CAR-T-celler i den miljön är tesen att dessa ska överleva ännu bättre i cancerpatienten och på så vis kunna slå ut tumörerna bättre så att vi får fler långtidsöverlevare.