Avdelningen för universitetsgemensam IT UIT har nu infört möjligheten att autentisera sig med hjälp av BankID för kontoaktivering och för att hantera befintligt konto.

Läs mer och testa själv på https://konto.weblogin.uu.se.