Folkhälsomyndigheten uppmanar alla medborgare att agera för att minska smittspridningen. Ett sådant exempel är att undvika kollektivt resande i storstadsregionerna, då det i perioder kan bli trångt på bussar och tåg.

För att göra det enklare för medarbetarna att ta sig till universitetets campusområden med egen bil, och därigenom bidra till minskad smittspridning, har Akademiska Hus beslutat att tillsvidare avgiftsbefria tim- och dagparkering på samtliga parkeringsplatser inom deras fastighetsbestånd.

Aimo Park har redan påbörjat arbetet med att täcka för parkeringsautomaterna och den avgiftsfria parkeringen inleds därefter omgående. I övrigt gäller ordinarie parkeringsregler enligt aktuell skyltning som vanligt – t.ex. för platser som abonneras av en specifik verksamhet eller som av annan anledning kräver särskilt tillstånd.