Rektorsprocessen inleddes redan förra sommaren med beslut i konsistoriet och följdes av en kravprofil för rektor som beslutades den 17 januari i år.

Annonsering om uppdraget som rektor vid Uppsala universitet gjordes i ett antal stora dagstidningar såväl i Sverige som i övriga nordiska länder samt via ett antal internationella kanaler inom vetenskapsvärlden. Dessutom inbjöds anställda vid universitetet att nominera kandidater.

Hur stort är då intresset?

Tio personer har lämnat in formella ansökningar och 63 nomineringar har kommit in samt några intresseanmälningar. Av de som nominerades var 21 personer intresserade av att kvarstå i nomineringsprocessen och av dessa var tio interna kandidater.

Rekryteringsgruppen vid Uppsala universitet har därefter diskuterat samtliga kvarvarande kandidater med utgångspunkt i kravprofilen och sedan enats om att kalla totalt nio kandidater till intervju. 

– Planen var ursprungligen att genomföra intervjuerna i slutet av mars men med hänsyn till de strikta restriktioner som infördes, med anledning av corona-pandemin, blev det nödvändigt att skjuta upp intervjuerna till början av maj, säger ordförande i rekryteringsgruppen Gunnar Svedberg.   

Efter att en kandidat hoppat av, kvarstod åtta slutkandidater som samtliga intervjuades av rekryteringsgruppen, via zoom: fem professorer vid Uppsala universitet och tre externa professorer, av vilka två är verksamma i andra länder. Tre av de åtta är kvinnor.

Hörande sker den 28 maj

Den 20 maj ska rekryteringsgruppen samråda med konsistoriet om vilka kandidater som ska föreslås till hörande i universitetskollegiet och samma dag, på eftermiddagen, kommer rekryteringsgruppen att besluta i frågan och namnen på slutkandidaterna att offentliggöras – så snart kandidaterna informerats personligen.

Den 28 maj sker hörande av rektorskandidater. Därefter kommer universitetskollegiet att ha ett ”valmöte” den 8 juni. Dagen efter, den 9 juni, så  beslutar rekryteringsgruppen om förslag på rektor baserat på universitetskollegiets rekommendationer. 

Den 17 juni fattar konsistoriet slutligen beslut om förslag på rektor att lämna till regeringen.

– Efter att förslag på rektor är klart, så drar prorektorsprocessen  igång med möjlighet att nominera kandidater fram till mitten av augusti. Intervjuer av prorektorskandidater kommer att ske i början av september, berättar Gunnar Svedberg och tillägger att där sker samråd med föreslagen rektor och med konsistoriet, innan kandidater föreslås till hörande i universitetskollegiet i mitten av oktober. 

I slutet av oktober lämnar rekryteringsgruppen förslag på prorektor till konsistoriet, som sedan fattar beslut den 12 november.