Under kursen genomför du ett samverkansarbete tillsammans med studenter från olika discipliner. Utifrån medborgarens behov planerar, genomför och utvärderar ni en folkhälsoaktivitet vid ett större publikt evenemang i Uppsala. Ni testar en uppsättning teoretiska verktyg och praktiska metoder. Genom feedback från kursledare, medborgare och studenter lär ni er genom att samverka på riktigt.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma, studenter som läst minst 4 terminer på ett program med relevans för individers hälsa och välmående samt forskarstuderade.

Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan – teori och praktik - mer information och anmälan