Uppdatering den 31 augusti 2023: Professor Åke Lundqvist har friats i tingsrätten och domen har vunnit laga kraft. Se nyheten "Professor frias i tingsrätten" från den 3 juli 2023.

- Det är naturligtvis allvarligt att en professor vid Uppsala universitet åtalas, men än finns ingen fällande dom, säger ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson. Vi måste nu avvakta rättsväsendets vidare hantering av frågan. Det är bra att saken prövas, inte minst för att allmänhetens förtroende för forskning ska bevaras.

Det aktuella fallet gäller den ena av två olika ärenden. I ett annat fall väljer åklagaren att
lägga ner förundersökningen. Här handlar det om ett fåtal prover som tagits på Covid-sjuka patienter.

- Vi har ännu inte sett åklagarens motivering till att denna del av förundersökningen läggs ner, vi behöver få läsa handlingarna innan vi kan uttala oss om ifall och på vilket sätt som universitetet behöver hantera frågan vidare, fortsätter hon.