Uppsala universitet har initierat en satsning på artificiell intelligens inom vetenskaperna, bland annat manifesterad i utlysningen av Beijerprofessuren och andra planerade och beslutade satsningar vid vetenskapsområdena.

Som ett bidrag till utvecklingen av området har SFOn eSSENCE (e-vetenskap) beslutat gå ut med en förfrågan om förslag på PostDoc-projekt inom området "AI for the sciences: New e-Science methods and tools".

Ansök senast 12 november.