Vad är IoT Sverige för något?

– IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram inom sakernas internet. Det finns 17 strategiska innovationsprogram i Sverige som finansieras av staten, av Energimyndigheten, Vinnova och Formas närmare bestämt. Alla strategiska innovationsprogram har det gemensamma målet att arbeta för att hitta hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad konkurrenskraft inom sitt eget fält eller bransch.

Vad har IoT Sverige för koppling till Uppsala universitet?

– Uppsala universitet är värdaktör för programmet och vårt programkontor finns inom enheten UU Samverkan.

Vad gör IoT Sverige?

– Vi arbetar med att, via utlysningar eller strategiska satsningar, finansiera olika typer av IoT-projekt. Vår verksamhet är specifikt inriktad mot offentlig sektor och deras behov. Alla våra projekt har gemensamt att de på olika sätt ska bidra till att skapa samhällsnytta inom offentlig sektor och därmed skapa ett bättre liv och enklare vardag för invånarna. En annan viktig roll för programmet är att skapa nätverk och erfarenhetsutbyte inom vårt område.

Vilka aktörer ingår i era projekt?

– Kommuner och regioner är primära målgrupper för oss. Men även andra aktörer är viktiga. För att lyckas genomföra innovationsprojekt behövs en samverkan mellan offentlig sektor, akademi, företag och andra organisationer.

Kan du ge exempel på ett spännande IoT-projekt som ni jobbar med?

– Det är svårt att välja ut ett enda, vi har så många spännande satsningar i vår projektportfölj! Men ett område som är intressant är hur IoT kan bidra till förbättringar inom skolan. I ett av våra projekt studeras exempelvis lärares rörelsemönster. Lärarna förses med sensorer och sedan kan man göra så kallade heat-maps där det framgår hur de rör sig i klassrummet. Det intressanta blir förstås vilka slutsatser som kommer att kunna dras utifrån detta.

Berätta om IoT Sveriges årskonferens den 18 november, vad är det för event?

– Det är ett årligt arrangemang där vi bjuder in alla som är intresserade av att veta mer om eller diskutera utmaningar och möjligheter inom området IoT. Vi presenterar vår verksamhet och projekt, men vill också bidra till att inspirera, öka kunskap och bygga nätverk. I år blir den digital och kommer att handla om alltifrån säkerhet och upphandling till kompetensbehov och gemensamma standarder och plattformar när det gäller IoT.