Obs! Årets promotion är inställd.

Med rådande säkerhetsrestriktioner kan inte fakulteterna hålla sina promotioner tillsammans inom samma ceremoni, utan det blir åtskilt – en variant på ordningen före 1935. Det betyder att den ska ske på samma dag i tre omgångar med en fördelning av promovendi. Promotionerna kommer alltså att ske områdesvis.

Vi frågar akademiintendent Per Ström hur det känns att inte kunna utföra en av universitetets största högtider som man är van vid:

– Det känns inte så mycket för min del, utan det är en utmaning att möta och försöka göra det bästa möjliga av den situation som råder. Däremot känns det sorgligt med tanke på dem högtiden gäller, särskilt jubeldoktorerna, bland vilka flera vänner och en gammal avhållen lärare till mig finns, säger han.

Vad har varit svårast att förhålla sig till?

– Osäkerheten om vad som kommer att gälla när tiden är inne och det fyrkantiga regelverket kring allmänna sammankomster, med ett bestämt antal människor oavsett yttre betingelser.

Ser du några fördelar med att digitalisera ceremonin?

– Nej, så till vida att själva ceremonin inte kan utföras digitalt utan måste äga rum i verkligheten. Men det är en stor fördel att kunna streama promotionerna så att de, tyvärr med nödvändighet frånvarande jubeldoktorerna och anhöriga som inte kan beredas plats, ändå kan följa akterna i realtid.
 

Salutgivning med kanoner kommer att ske under denna dag vid respektive högtid.
Tre föreläsare har i vanlig ordning ombetts hålla föreläsning om sin forskning, en föreläsning vid varje promotionstillfälle.

Samtliga jubeldoktorer promoveras absens, dvs. frånvarande. Curator curatorums tal till jubeldoktorerna upprepas vid alla tre ceremonier och jubeldoktorernas svarstal kommer att läsas upp vid varje ceremoni.

Jubeldoktorerna kommer att uppvaktas med blommor och efter ceremonin kommer de att få sina diplom hemskickade.

Universitetet kan dessvärre inte välkomna alla som vill gå i procession på grund av det begränsade antalet tillåtna besökare i aulan – men alla ceremonier streamas och kommer att kunna följas direkt via länk på universitets hemsida. 

Med anledning av rådande restriktioner blir det dessvärre ingen traditionsenlig slottsbankett efter ceremonin i aulan. Istället kommer det att på Uppsala slott hållas mottagningar för de nypromoverade och ett fåtal gäster i Rikssalen. 

Körschemat för promotionsdagen:
 

Salut som vanligt kl 7.00. 
Klockringning i Uppsala domkyrka kl 8.00

Därefter promotion enligt följande: 

Kl. 9.15-11 Medfarm

Kl. 12.15-14 Humsam 

Kl. 15.15-17 Teknat

Vinterpromotionen den 29 januari kommer troligtvis att genomföras på samma sätt.