Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-06-29

Årets mottagare av Karin Westman Bergs pris och stipendium

Klara Goedecke vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, tilldelas Karin Westman Bergs stipendium på 30 000 kr. Linley Chiwona-Karitun, institutionen för stad och land, SLU, tilldelas Karin Westman Berg på 5 000 kr.

Motiveringen till 2017 års Karin Westman Bergs pris :

Linley Chiwona-Karltun "tilldelas Karin Westman Bergs pris för sitt långvariga och förtjänstfulla arbete för att förstå och förbättra, särskilt afrikanska kvinnors liv och arbete. Inom sin forskningsgärning har hon beforskat bland annat kassava ur ett genusperspektiv, en viktig gröda som främst odlas av kvinnliga bönder. Hon har oförtrutet arbetat på olika fronter för att lyfta fram kassavan från sin marginaliserade position inom jordbruksforskningen och -politiken, och därmed också lyft fram kvinnliga bönder. Hennes arbete har bidragit till ett större intresse för och erkännande av kassava som en nyckelgröda när det kommer till att både bekämpa fattigdom och livsmedelsosäkerhet i Afrika och skapa möjligheter för kvinnor som småbrukare och entreprenörer. I Karin Westman Bergs anda har hon inom alla verksamheter tryckt på vikten av ett genusperspektiv och arbetat för att stötta andra kvinnor, både i Afrika och i Europa. Genom sin gärning är hon en förebild för kvinnor världen över.”

Prissumman är på 5 000 kr och finansieras av Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala.

2017 års Karin Westman Bergs stipendium tilldelas en ung doktorand med genusperspektiv och motivering lyder:

Klara Goedecke "tilldelas Karin Westman Bergs stipendium för sin forskning om manlig vänskap i det samtida Sverige. Genom sin forskning arbetar hon i Karin Westman Bergs anda med att utmana manlighet och de dynamiker och privilegier som manliga relationer kan leda till. Utifrån mäns uttalanden om vänskap analyserar hon, utifrån ett feministiskt perspektiv, inte bara hur dessa män skapar olika former av vänskap men också hur dessa vänskapspositioner förändras och antar nya maktpositioner. Forskningen är också viktig eftersom män generellt har färre vänner än kvinnor, och deras vänskaper tenderar att vara mindre öppna och emotionella än kvinnors, vilket kan leda till en känslomässig isolering som påverkar deras hälsa och livskvalitet.
Goedecke utgår från individuella intervjuer och parintervjuer med 20 svenska män ur medelklassen. Avhandlingen är den första i sitt slag i Sverige, där både vänskap i stort och mäns vänskapsrelationer är underbeforskade, inte minst inom genusvetenskapen. Den bidrar både metodologiskt och teoretiskt till vänskapsforskningsfältet genom den ovanliga kombinationen av individuella intervjuer och parintervjuer och genom användningen av genusvetenskapliga teorier.

Goedecke är därtill en omtyckt lärare på grundutbildningen och en generös forskarkollega som engagerar sig för folkbildning och samverkan med det omgivande samhället.”

Stipendiet är på 30 000 kr. Priset är finansierat av Fredrika Bremer-förbundet.

 

Karin Westman Berg (1914–1997) var professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon ledde projekt om kvinnors litteraturhistoria och kvinnliga författare samt seminarier om genus. ”Könsrollsseminariet” som var verksamt i slutet av 1960-talet samlade författare och forskare som också grundade den feministiska organisationen Grupp 8. Karin Westman Berg var dessutom mångårigt aktiv i Fredrika Bremer-förbundet. Hon var en pionjär för kvinnliga akademiker och representerar idag ett kollektivt intresse för forskande kvinnors möjligheter vid Uppsala universitet.

Gunilla Sthyr

News Category Portlet News Category Portlet

  • Universitetsnyheter