Medarbetare som jobbat statligt under minst 30 år kan tilldelas utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst", NOR. Man kan välja mellan guldmedalj, kristallskål eller armbandsur av guld. I maj fick följande 90 personer ta emot sin utmärkelse:

 • Ingrid Ahnesjö, professor i biologi
 • Claes Andersson, förste biblioteksassistent vid universitetsbiblioteket
 • Siv Andersson, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi
 • Siv Berggren, studievägledare vid institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Christina Bergqvist, forskningsingenjör vid institutionen för neurovetenskap
 • Jeanette Billås, kurssamordnare vid institutionen för psykologi
 • Kristina Boréus, professor i statskunskap
 • Thomas H Brobjer, professor i idé- och lärdomshistoria
 • Iain Cameron, professor i folkrätt
 • Mia Carlberg, biträdande enhetschef vid universitetsbiblioteket
 • Torsten Carlsson, biblioteksassistent vid universitetsbiblioteket
 • Reija Dufva, forskningsingenjör vid institutionen för ekologi och genetik
 • Bo Ejdesjö, projektsamordnare vid biomedicinskt centrum
 • Bo Ek, forskare vid institutionen för kemi
 • Helena Ekbrink, studievägledare vid universitetsförvaltningen
 • Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi
 • Marie Englund, förste forskningsingenjör vid institutionen för organismbiologi
 • Anita Ericsson, fakultetshandläggare vid universitetsförvaltningen
 • Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism
 • Tia Eriksson, konferenschef vid universitetsförvaltningen
 • Marja Fahlander, seniorrådgivare vid institutionen för fysik och astronomi
 • Susanne Forsberg, administratör vid IT-avdelningen
 • Katarina Forssner, antagningssamordnare vid studentavdelningen
 • Maria Fredriksson, universitetslektor vid institutionen för teknikvetenskaper
 • Pierre Fredriksson, verkstadsingenjör vid institutionen för fysik och astronomi
 • Carl-Johan Fridén, förste forskningsingenjör vid tandemlaboratoriet
 • Anders Gardikro, enhetschef vid universitetsförvaltningen
 • Elisabet Green, informatör vid institutionen för arkeologi och antik historia
 • Ernst van Groningen, programdirektör vid international science programme
 • Per Grängsjö, utredare vid universitetsförvaltningen
 • Tomas Guvå, universitetslektor vid nationalekonomiska institutionen
 • Karin Hjälmeskog, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Kjell Hognesius, universitetsarkivarie vid universitetsförvaltningen
 • Karolina Malm Holmgren, förste forskningsingenjör vid institutionen för informationsteknologi
 • Sverker Holmgren, professor i teknisk databehandling
 • Ulrika Jaresund, samordnare vid institutionen för informationsteknologi
 • Carina Johansson, HR-specialist vid universitetsförvaltningen
 • Carina Karlsson, administratör vid institutionen för psykologi
 • Åsa Karlsson, forskningsingenjör vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
 • Iordanis Kavathatzopoulos, professor i människa-datorinteraktion
 • Iwona Kihlberg, universitetslektor vid kostvetenskapliga institutionen
 • Maciej Klimek, professor i matematik
 • Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi
 • Hemin Koyi, professor geodynamik och tektonik
 • Gunilla Kreiss, professor i numerisk analys
 • Håkan Kullvén, universitetslektor vid institutionen för teknikvetenskaper
 • Hans Lennernäs, professor i biofarmaci vid institutionen för farmaci
 • Chuan-Zhong Li, professor i nationalekonomi
 • Jin-Ping Li, professor i heparansulfatets patofysiologi
 • Marie Lindersson, förste forskningsingenjör vid institutionen för medicinska vetenskaper
 • Lena Lindskog, studie- och karriärvägledare vid universitetsförvaltningen
 • Jan Lindvall, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen
 • Eva Lingman, serviceledare vid Rudbecklaboratoriet
 • Annemarie Ljungberg, intendent vid Rudbecklaboratoriet
 • Mia Ljungblom, universitetsadjunkt vid institutionen för teknikvetenskaper
 • Johan Lundborg, kanslichef vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
 • Susanne Löberg, administratör vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Sherry Mowbray, professor i biologi
 • Valerie De Marinis, professor i religionspsykologi
 • Tomas Nord, förste forskningsingenjör vid institutionen för geovetenskaper
 • Eva Nuija, forskningssköterska vid institutionen för neurovetenskap
 • Johan Nyberg, professor i fysik
 • Margaretha Nydahl, professor i kostvetenskap
 • Caroline Olofsson, kurssamordnare vid institutionen för medicinska vetenskaper
 • Agneta Olsson, administratör vid universitetsförvaltningen
 • Cecilia Pahlberg, professor i företagsekonomi
 • Ina Pena Zagal, ekonomiadministratör vid universitetsförvaltningen
 • Mats Persson, professor i idé- och lärdomshistoria
 • Åsa Kassman Rudolphi, universitetslektor vid institutionen för teknikvetenskaper
 • Björn Samuelsson, biblioteksassistent vid universitetsbiblioteket
 • Kicki Sivertsson, ekonomiadministratör vid institutionen för nordiska språk
 • Lovisa Svantesson, studievägledare vid historiska institutionen
 • Lina von Sydow, universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi
 • Ewa Sääf, kursadministratör vid institutionen för teknikvetenskaper
 • Per Söderberg, professor i oftalmiatrik
 • Karin Tjäder, kursadministratör vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Lars Tranvik, professor i limnologi
 • Johan Tysk, professor i matematik
 • Claes Wadelius, professor i medicinsk genetik
 • Barbro Wadensten, universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Lena Wallensteen, projektledare vid Baltic university programme
 • Yi Wang, professor i inbyggda system
 • Gunilla Westermark, professor i medicinsk strukturbiologi
 • Mikael Widersten, professor i biokemi
 • Bertil Wiman, professor i finansrätt
 • Svante Winberg, professor i fysiologi
 • Maria Ågren, professor i historia
 • Åsa Öhlmér, ekonomiadministratör vid avdelningen för ekonomi och upphandling
 • Inger Österdahl, professor i folkrätt
 • Leif Östman, professor i didaktik