Med utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt uppmärksammar UU Innovation forskare och studenter som tagit viktiga steg mot att omsätta idéer och forskningsresultat till innovation och samhällsnytta. Och året har börjat starkt för flera innovationsprojekt vid Uppsala universitet som lyckats attrahera investerare, kunder eller samarbetspartners för att säkra en vidareutveckling. Så ett knappt kvartal in i 2023 tilldelar UU Innovation fem projekt utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt. Samtliga har fått stöd av UU Innovation på vägen, och belönas med diplom och blommor.

Det här är projekten

Akiram Therapeutics

Företaget Akiram Therapeutics utvecklar en ny typ av strålterapi mot den idag obotliga sjukdomen anaplastisk sköldkörtelcancer. Grundarteamet som tagit fram och patentsökt den lovande läkemedelskandidaten består av Marika Nestor, Fredrik Frejd och Anja Mortensen, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Genom finansiering via investerarnätverket Sciety kan teamet fortsätta utvecklingen av sin läkemedelskandidat och inleda kliniska studier fas I. Teamet ser även potential hos behandlingen för andra typer av cancer i sköldkörteln, samt i hals och huvud.

Upptäckt i labbet kan ge nytt läkemedel mot cancer - nyhet på universitetets externa webb

Readily Diagnostics

Liza Löf och Masood Kamali-Moghaddam, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi har startat bolaget Readily Diagnostics för att ta ett nytt snabbtest för luftvägssjukdomar till marknaden. Flera investerare, däribland UU Invest AB, har gått in med kapital för att stötta kommersialiseringen. Testet är en vidareutveckling av en metod som forskarna tagit fram, och målet är att det ska kunna mäta flera olika virus för att rätt behandling snabbt ska kunna sättas in.

Experimentlust blev startskottet för nytt virustest - nyhet på universitetets externa webb

Daily Innovation

Katarina Blomkvist, forskare vid företagsekonomiska institutionen, har i många år studerat intraprenörskap, det vill säga förnyelse i olika former inom etablerade företag och organisationer. Med utgångspunkt från resultaten har hon tillsammans med William Varga från LVMH och entreprenören Kristofer Klerfalk tagit fram en metod för att hjälpa verksamheter i både privat och offentlig sektor att identifiera, aktivera och stärka sin innovationsförmåga. Teamet har tillsammans startat företaget Daily Innovation 364 som idag har kunder inom olika branscher.

Fiberförstärkt bencement

Tillsammans med forskare vid ETH Zürich har Cecilia Persson, professor vid institutionen för materialvetenskap tagit fram och patentsökt en teknologi som kan möjliggöra behandling av frakturer i benvävnad med ett material som kan stimulera bildning av ny benvävnad. Hon har, med rätt till ersättning vid eventuella framtida intäkter, överlåtit sin del av patentansökan till ETH Zürich. Målet är att hitta licenstagare som kan ta uppfinningen vidare till en kommersiell produkt.

Sapiron

Affärsidén som ligger till grund för bolaget Sapiron handlar om att främja användningen av metoder för avancerad bildanalys inom life science, till exempel för att göra det snabbare och billigare att utveckla nya läkemedel. Bakom idén står Emil Rosén, tidigare doktorand vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, som tagit sig an utmaningen genom att utveckla en mjukvarulösning som kombinerar bildanalys och ai, och i förlängningen molntjänster. Målgruppen är bland annat bioteknik- och läkemedelsföretag och Sapiron har genomfört en första försäljning.

Forskaren valde företagandet - nyhet i medarbetarportalen