Punkter på dagordning för konsistoriet den 21 och 22 april 2021:

 • Ranking
  Information, diskussion. Föredragande: Anders Hagfeldt, Emma Östlund, Katarina Vrede
   
 • Hantering av mänskliga kvarlevor i UU:s vetenskapliga samlingar. Information, diskussion. Föredragande: Margaretha Andersson
   
 • Utvärdering av konsistoriets arbete – digital enkät. Information, diskussion. Föredragande: ordförande
   
 • Riksrevisionens revisionsberättelse för UU 2020 samt revisionsplan för 2021. Information. Föredragande: Henrik Laginder.
   
 • Internrevisionen: Årsrapport 2020. Beslut. Föredragande: Sven Jungerhem.
   
 • Internrevisionens rapport: E-rutin för anmälan om missförhållanden. Beslut. Rapport och rekommendationer. Föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande: föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Internrevisionens rapport: Vilseledande vid examination. Beslut. Rapport och rekommendationer. Föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande: Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Internrevisionens rapport: Anlitande av juridiska personer i undervisningen – uppföljande granskning. Beslut. Rapport och rekommendationer. Föredragande: Sven Jungerhem. Rektors yttrande: Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Verksamhetsplan 2022: Lägesrapport samt förberedande diskussion. Information, diskussion. Föredragande: Daniel Gillberg
   
 • Revidering av anställningsordningen. Beslut. Föredragande: Caroline Sjöberg
   
 • Årsstämma 2021 UU Invest AB. Beslut. Föredragande: Per Abrahamsson
   
 • Uppföljning utbildningsutvärderingar och KoF 17. Information. Föredragande: Rektor