Utlysningen riktar sig till aktörer i samverkan inom hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn.

Projekten ska leda till produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar som:

  • förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av hälsotillstånd
  • har ett tydligt kommersiellt fokus
  • är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • berikas av en kvalitativ samverkan mellan olika sektorer
  • är framtagna tillsammans med slutanvändare.

Läs mer och ansök på www.vinnova.se