Projekt och initiativ som konkret kan bidra till att minska universitetets klimatpåverkan kan ansöka om bidrag om högst 250 000 kronor. Särskilt uppmuntras initiativ med stort fokus på nytänkande/kreativitet.

Projektmedel kan sökas av medarbetare, studenter och organisatoriska enheter inom Uppsala universitet. 

  • Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektets målsättning och genomförande, förväntade resultat, plan för uppföljning och spridning av resultat samt budget.
  • Ansökan ska vara undertecknad av prefekt/motsvarande vid sökandens institution/motsvarande.
  • Ansökningarna kommer att bedömas av en grupp bestående av miljöchefen, rektorsrådet för hållbar utveckling, en studentrepresentant samt representanter för de tre vetenskapsområdena.

Ansökan tas emot under perioden 1 januari – 28 februari 2021.

Ansökan ska inlämnas elektroniskt till miljöchef Karolina Kjellberg, karolina.kjellberg@uadm.uu.se.